Песні Лагойшчыны

«Песні Лагойшчыны» — гэта вынік трохгадовай карпатлівай працы, якая захапіла Віктара Антонавіча Несцяровіча з самага пачатку. Зробленыя ў 47 населеных пунктах Лагойшчыны запісы 750 песень з голасам прадстаўляюць амаль усе жанры беларускай народна-песеннай творчасці. У зборнік увайшло 427 твораў, аб’яднаных у тры цыклы: каляндарна-абрадавая паэзія (валачобныя, купальскія, жніўныя, восеньскія, масленічныя і веснавыя песні), сямейна-абрадавая паэзія (хрэсьбінныя, вясельныя, сіроцкія) і пазаабрадавая лірыка, прадстаўленая сямейна-бытавымі, любоўнымі, салдацкімі, гістарычнымі, жартоўнымі песнямі.

Аднак і гэта ўсяго кропля ў моры таго багацця, якое ў розныя гады знаходзіла адлюстраванне на старонках розных выданняў. Напрыклад, у 70-я гады быў выдадзены акадэмічны збор фальклору, у якім толькі вясельныя песні складаюць пяць тамоў. Славуты зямляк Ніл Гілевіч з’яўляецца аўтарам зборніка «Песні сямі вёсак», дзе 70 твораў ён запісаў толькі ад сваёй цёткі — жыхаркі Слабады Міхаліны Бурбоўскай.

Выхад у свет доўгачаканай кнігі — гэта ў першую чаргу знамянальная падзея і для кожнай спявачкі. Віктару Антонавічу пашчасціkа мець сустрэчы і запісаць на касеты галасы каля ста дваццаці жанчын сталага веку. Яны збераглі ў памяці, пераняўшы як спадчынны дар ад сваіх матуль і бабуль неацэнныя каштоўнасці — народныя песні сваёй мясцовасці ў іх першародным выглядзе і ў жанравай разнастайнасці, напоўнілі душу захапленнем, абудзілі жаданне запісаць як мага болей з паэтычнай скарбонкі народа.

Бурковіч Таццяна Іосіфаўна вёска Калачы

Лаўроўская Ганна Аляксандраўна вёска Беларучы

Змітрачкова Надзея Васільеўна вёска Казінец

Жаўнеровіч Таццяна Іосіфаўна вёска Траянец

Саўрыцкая Ніна Кузмінічна вёска Янушкавічы

Любоўныя песні

Салдацкія песні

Рэкруцкая песня

Песня часоў Вялікай Айчыннай вайны

Пеcня-балада

Жартоўныя песні

Валачобныя песні

Масленічныя песні

Купальскія песні

Жніўныя песні

Восеньская песня

Калядная песня

Хрэсьбінныя песні

Вясельныя песні

Сіроцкія песні

Сямейна-бытавыя песні

Дадаць каментарый


Ахоўны код
Абнавіць